Quảng Ninh: Hội nghị chiến lược phát triển kinh tế tư nhân

Quyền Trung
Sáng 15/4,UBND Tỉnh Quảng Ninh, Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng với Viện Quản trị chính sách và Chiến lược phát triển phối hợp tổ chức hội nghị chiến lược phát triển kinh tế tư nhân 2024.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Quảng Ninh có vị trí địa chiến lược về địa chính trị, địa kinh tế với những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế so sánh cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Trong những năm qua, nhất là trong những năm gần đây, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng cao và ổn định, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 2 con số trong 9 năm liên tiếp. Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân.

1

 Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Quảng Ninh đặt mục tiêu hướng đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc. Do đó, hội nghị Chiến lược phát triển kinh tế tư nhân sẽ góp phần đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa doanh nhân, doanh nghiệp với các nhà khoa học, thúc đẩy tiếp cận khoa học công nghệ, tạo đột phá trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động để doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, tăng cường liên kết, hợp tác giữa doanh nhân, doanh nghiệp, tạo cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

2

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phát biểu đề dẫn tại hội nghị. 

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh thế giới đang bước vào giai đoạn mới trên nền tảng khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nên các doanh nghiệp, doanh nhân phải có chiến lược phát triển mới. Đồng chí đề nghị các diễn giả là doanh nhân, nhà khoa học, nhà quản lý đi sâu vào phân tích vị trí, vai trò, giải pháp, tầm nhìn chiến lược của doanh nhân trẻ trong doanh nghiệp tư nhân; thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp trẻ trong việc ứng dụng khoa học công nghệ; bài học, kinh nghiệm trong nước, quốc tế, mô hình phát triển và kiến nghị áp dụng tại Việt Nam; những kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ để sửa đổi hệ thống pháp luật.

3

Quang cảnh hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe diễn giả chia sẻ về việc thúc đẩy hệ sinh thái nghiên cứu và truyền thông chính sách; kinh nghiệm hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập; phát triển địa phương, cụm, vùng, quốc gia; giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tăng cường hợp tác công -tư…

Hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, quản trị doanh nghiệp, cũng như phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển bền vững.

Cao Quỳnh