Công ty TNHH MTV Kinh doanh thương mại Việt Mỹ bị xử phạt do vi phạm an toàn thực phẩm

Quyền Trung
Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định xử phạt số 23/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH MTV Kinh doanh thương mại Việt Mỹ do mắc 2 lỗi vi phạm liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH MTV Kinh doanh thương mại Việt Mỹ có địa chỉ tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định do ông Trần Anh Đức làm Giám đốc đã thực hiện 2 hành vi vi phạm hành chính, cụ thể:

Hành vi 1: Kho bảo quản sản phẩm của công ty không có nội quy, quy trình. Theo Thanh tra Bộ Y tế, hành vi này vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Hành vi 2: Công ty sử dụng người trực tiếp kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và điểm đ, khoản 3, Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 cuả Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

vi pham attp1

Vấn nạn vi phạm an toàn thực phẩm là một trong những vấn nạn nhức nhối thời gian gần đây. Ảnh minh họa

Vì không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, Công ty TNHH MTV Kinh doanh thương mại Việt Mỹ bị xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả bằng hình thức xử phạt chính với số tiền 24 triệu đồng. Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành theo quyết định xử phạt. Quyết định được giao cho ông Trần Anh Đức. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành (ngày 15/9/2023).

Công ty TNHH MTV Kinh doanh thương mại Việt Mỹ phải nộp tiền xử phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp tiền vào tài khoản thu ngân sách của Kho bạc nhà nước Hà Nội tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần như: Số Tài khoản 7111 “ThuNSNN” tại các Ngân hàng: Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đống Đa, Ngân hàng BIDV-Sở Giao dịch, Ngân hàng Vietcombanh - Sở Giao dịch, Ngân hàng Agribank-Sở Giao dịch trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này và gửi biên lai nộp tiền phạt cho Thanh tra Bộ Y tế.

Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH MTV Kinh doanh thương mại Việt Mỹ không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy, vấn nạn vi phạm an toàn thực phẩm là một trong những vấn nạn nhức nhối thời gian gần đây. Vì vậy, liên quan đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong tất cả các khâu (từ sản xuất đến tiêu dùng), trong đó:

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp thực hiện việc đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, đánh giá các Nghị định, Thông tư có liên quan để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm hiện nay, trong đó chú trọng các quy định về phân công trách nhiệm quản lý cho rõ ràng, tránh trùng chéo; đẩy mạnh hài hòa hóa các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với thực phẩm phù hợp với quy định và thông lệ quốc tế; thực hiện có hiệu quả các biện pháp như truy xuất nguồn gốc, công bố sản phẩm, hậu kiểm, thông tin tuyên truyền; phát huy vai trò của người dân trong giám sát thực hiện an toàn thực phẩm; áp dụng mức chế tài phù hợp, bảo đảm tính răn đe đối với các trường hợp vi phạm.

Về vấn đề tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Y tế với chức năng là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm phải có đánh giá kỹ lưỡng về hiệu lực, hiệu quả của phương thức quản lý, chất lượng nhân lực, công cụ, trang bị, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm hiện nay, làm rõ các vấn đề tích cực, hạn chế, nhất là đối với cơ quan quản lý tại địa phương, cơ sở để trên cơ sở đó đề xuất phương thức quản lý phù hợp yêu cầu quản lý hiện nay.