Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng khi liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em gây bức xúc xã hội

Admin
Bộ Giáo dục&Đào tạo mới có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em, tăng cường tư vấn, hỗ trợ gia đình học sinh về biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường hướng dẫn đến cán bộ, giáo viên trong nhà trường và gia đình học sinh về các quyền của trẻ em, trách nhiệm việc thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Qua thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, thời gian vừa qua đã có một số sự việc bạo hành trẻ em gây bức xúc trong xã hội. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ngành Giáo dục địa phương triển khai ngay một số biện pháp cấp bách.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19; Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến cán bộ, giáo viên trong nhà trường và gia đình học sinh về các quyền của trẻ em, trách nhiệm việc thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em; công tác tư vấn, hỗ trợ gia đình học sinh về các biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ em, kỹ năng kiềm chế cảm xúc bản thân trong quá trình dạy trẻ học tập;

Đẩy mạnh phát hiện các biểu hiện bất thường của học sinh, cung cấp thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các cơ quan liên quan nhằm phối hợp trong công tác nắm bắt thông tin, phòng ngừa, can thiệp sớm, giúp giảm thiểu hậu quả do bạo hành và xâm hại trẻ em gây ra.

Chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong công tác bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường học; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; Làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, không thông tin kịp thời các vụ việc đến cơ quan chức năng để xem xét, xử lý.

Đồng thời, kiểm tra, xử lý kịp thời những đơn vị, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của nhà nước, của ngành Giáo dục và ngành Lao động, Thương binh và Xã hội về công tác bảo vệ trẻ em, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

Theo Báo PLVN