Mê Linh, Hà Nội: Giải quyết vướng mắc giao đất dịch vụ cho gần 5.700 hộ dân

Quyền Trung
Ngày 9/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký Văn bản số 606/UBND-TNMT về giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội).

Theo đó, UBND TP Hà Nội đồng ý về chủ trương giải quyết, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc về giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội) theo Báo cáo số 280/BC-STNMT-QHKHSDĐ ngày 13-1-2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND TP Hà Nội đề nghị UBND huyện Mê Linh có trách nhiệm tham mưu Huyện ủy Mê Linh ban hành Đề án tổng thể để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện; ban hành kế hoạch chi tiết, cụ thể để tổ chức thực hiện theo đúng quy định và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 50/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 6/1/2023. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, UBND huyện Mê Linh chủ động xin ý kiến hướng dẫn của các sở, ngành thành phố.

me linh

UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tư pháp, Tài chính, Cục Thuế thành phố, Thanh tra thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND huyện Mê Linh thực hiện bảo đảm đúng quy định.

Trước đó, ngày 6/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc giải quyết vướng mắc về giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý với đề xuất hỗ trợ giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi trên địa bàn huyện Mê Linh của UBND TP Hà Nội.

Bộ cũng đề nghị, TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể, bảo đảm tính chính xác của các thông tin, số liệu, thực hiện việc hỗ trợ giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi bảo đảm hài hòa lợi ích hợp pháp của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Hà Nội bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, công bằng với các hộ có đất nông nghiệp thu hồi tương tự của tỉnh Vĩnh Phúc, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và không để xảy ra thất thoát ngân sách Nhà nước.

Vấn đề đất dân cư dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh đã trải qua gần 20 năm chưa được giải quyết.

Thời gian gần đây, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã quan tâm, chỉ đạo sát sao việc triển khai giao đất dịch vụ cho hàng nghìn người dân ở Mê Linh.

Trong giai đoạn từ ngày 1/1/1997 đến trước ngày 1/8/2008, tổng số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp là hơn 6.400 hộ, tương ứng hơn 28 ha đất dịch vụ.

Trong đó, đã có 715 hộ được giao tổng diện tích 3,8 ha; còn lại hơn 5.700 hộ gia đình, cá nhân tương ứng hơn 24 ha chưa được giao.

Qua thống kê, UBND TP Hà Nội khẳng định, địa phương đã xác định bố trí đủ quỹ đất để giao cho hơn 5.700 hộ gia đình.