Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số

Quyền Trung
(SHTT) - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa thành lập Hội đồng Thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan nhà nước TP.Hà Nội.

Theo Quyết định, Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan Nhà nước thành phố Hà Nội do ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Chủ tịch Hội đồng; 11 ủy viên khác là đại diện các đơn vị có liên quan và mời đại diện một số Bộ, ngành có liên quan cùng một số chuyên gia lĩnh vực chuyển đổi số.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác chuyển đổi số năm 2024 của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã.

ha noi chuyen doi so1

Thẩm định điểm tự chấm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và quyết định điểm đánh giá theo từng nội dung, chỉ số, chỉ số thành phần được quy định trong Chỉ số chuyển đổi số đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trình UBND TP. Hà Nội phê duyệt và công bố Chỉ số chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và theo nội dung công việc tại Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 29/3/2024 về triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước TP. Hà Nội năm 2024; kết quả thẩm định có giá trị khi có trên 50% số thành viên Hội đồng dự họp (hoặc được hỏi ý kiến) tán thành.

Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND TP. Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; chủ trì, kết luận các cuộc họp của Hội đồng.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm tham mưu tổ chức các cuộc họp của Hội đồng (hoặc xin ý kiến các Ủy viên Hội đồng);

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực; ký Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng làm việc kiêm nhiệm, có trách nhiệm thẩm định kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ trách, quản lý; được sử dụng bộ máy, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

Mới đây, tại buổi sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) của UBND TP.Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hà Nội phải tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, công dân số.

Theo Thủ tướng, một trong những điểm mới của chuyển đổi số cả nước trong 2 năm qua là Đề án 06. Chính phủ xác định đây là then chốt của chuyển đổi số quốc gia, thay đổi cách sống, cách tư duy, tiếp cận, phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống người dân.

Chính phủ cũng đã yêu cầu Hà Nội khẩn trương trình phê duyệt Quy hoạch thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Lưu ý một trong những nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, hướng tới xây dựng thủ đô là đô thị xanh, đáng sống; tạo hiệu ứng lan tỏa thủ đô với các vùng, truyền cảm hứng, tạo động lực cho các địa phương khác.

Hương Mi