Vi phạm bản quyền điện ảnh: Nguyên nhân đến từ cơ quan nhà nước, lẫn tổ chức, cá nhân

Quyền Trung
(SHTT) - Hiện nay, môi trường số đã và đang đặt ra nhiều thách thức trong việc tự bảo vệ quyền của các chủ thể và hoạt động của các cơ quan quản lý, thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan ở lĩnh vực điện ảnh.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim VN lần thứ 23 đang diễn ra tại TP.Đà Lạt, ngày 22/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo Bảo hộ bản quyền trong phát triển công nghiệp điện ảnh.

Tại hội thảo, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, cho biết tình trạng xâm phạm quyền tác giả tác phẩm điện ảnh hiện vẫn còn xảy ra, đặc biệt vi phạm trên môi trường internet gây thiệt hại cho nhà sản xuất. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và công chúng thụ hưởng các tác phẩm điện ảnh trong nhiều trường hợp còn chưa nghiêm túc tôn trọng và thực hiện nghĩa vụ đối với các quyền tác giả tác phẩm điện ảnh. Nhiều trường hợp cố tình né tránh không thực hiện nghĩa vụ. Chưa kể thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thuộc nhiều hệ thống các cơ quan khác nhau, còn dàn trải, thiếu tập trung, hệ thống cơ quan tư pháp xét xử chưa có tòa án chuyên biệt về quyền tác giả, quyền liên quan.

ban quyen dien anh

Bà cũng chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này tới từ cả phía cơ quan nhà nước lẫn tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình.

Theo đó, khi mà hành lang pháp lý về quyền tác giả tác phẩm điện ảnh còn chưa đáp ứng được sự phát triển của công nghệ, chưa cụ thể, thì còn chưa thực sự bảo hộ hiệu quả qyền tác giả trong môi trường internet.

Thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan thuộc nhiều hệ thống các cơ quan khác nhau, còn dàn trải, thiếu tập trung, hệ thống cơ quan tư pháp xét xử chưa có toà án chuyên biệt, nên việc xét xử về quyền tác giả, quyền liên quan còn chưa tập trung.

Sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước và thực thi chức năng nhiệm vụ được giao còn chưa thật sự chặt chẽ, quyết liệt trong đấu tranh, phòng chống và xử lý các hành vi xâm phạm, nhất là các hành vi xâm phạm quyền trên mạng internet và không gian mạng.

Về cá nhân, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh cũng chưa nhận thức và ý thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình, chưa chủ động áp dụng các biện pháp công nghệ bảo vệ quyền cũng như các biện pháp khác mà pháp luật cho phép để bảo vệ quyền lợi của mình.

Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và công chúng hưởng thụ các tác phẩm điện ảnh trong nhiều trường hợp còn chưa nghiêm túc tôn trọng và thực hiện nghĩa vụ đối với các quyền tác giả tác phẩm điện ảnh.

Hà Anh