Lễ hội đình Phụng Pháp tưởng niệm 1079 năm, Ngày thánh hóa của Đức Ngô Vương Quyền

Bùi Minh
Sáng 6/2, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền tổ chức Lễ hội đình Phụng Pháp Kỷ niệm 1085 năm, quân và dân ta do người anh hùng dân tộc Ngô Quyền lãnh đạo đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng; dâng hương tri ân Tưởng niệm 1079 năm, Ngày thánh hóa của Đức Ngô Vương Quyền.

Khai mạc Lễ hội đình Phụng Pháp.

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu xâm lược của nhà Nam Hán, đồng thời kết thúc hơn 1000 năm đêm dài Bắc thuộc. Với sự đóng góp tích cực của cư dân làng Gia Viên, Lạc Viên, Đông Khê và nhiều làng xã ven hạ lưu sông Cấm xưa đã viết nên trang sử vàng về ý chí tự lực tự cường, lòng yêu nước của dân tộc ta.

Lãnh đạo và người dân địa phươngtham dự Lễ hội.

Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng Vương đóng đô ở Cổ Loa (thuộc thành phố Hà Nội ngày nay). Ông lên ngôi vua và trị vì từ năm 939 đến năm 944. Với công đức đó nhiều triều đại đã ban sắc phong suy tôn ông là “Thượng đẳng tối linh Đại vương”; là “Ngô Vương thiên tử” và là “vị tổ trung hưng của dân tộc”. Đối với cư dân các làng cổ ven sông Cấm (có phường Đằng Giang ngày nay) đã tôn ông làm phúc thần và thờ phụng tại đình làng.

Lãnh đạo quận Ngô Quyền dâng hương tri ân tưởng niệm 1079 năm, Ngày thánh hóa của Đức Ngô Vương Quyền.

Với nhữnh giá trị lịch sử văn hóa, ngày 15/10/1994 Đình Phụng Pháp được Nhà nước Quyết định công nhận và xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia.

Lễ hội đình Phụng Pháp năm nay diễn ra trong 3 ngày từ 6 - 8/2 tức 16 đến 18 tháng giêng năm Quý Mão./.