Hải Hà phấn đấu trở thành huyện công nghiệp - dịch vụ

Quyền Trung
Hải Hà phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện công nghiệp - dịch vụ: Cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng chiếm 60-62%; thương mại, dịch vụ chiếm 33-35%. Để đạt được mục tiêu này, huyện đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm công tác lập, quản lý quy hoạch.

Huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng, các địa phương thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng và lập các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn, đảm bảo nâng cao tỷ lệ phủ kín của các quy hoạch, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đảm bảo các điều kiện tốt nhất theo quy định để thực hiện đầu tư và thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn.

1

Năm 2024 huyện Hải Hà tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.  

Ông Phan Văn Việt, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, cho biết: Từ Quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu Móng Cái theo từng giai đoạn đến các quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các ngành, lĩnh vực được lập có tính khoa học, sát với thực tế địa phương có tầm nhìn lâu dài và có tính khả thi cao, làm cơ sở cho các ngành, các cấp lập kế hoạch, xây dựng chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều dự án, công trình được đầu tư, các khu dân cư mới được hình thành theo quy hoạch, tạo cảnh quan kiến trúc, mỹ quan đô thị khang trang hiện đại, góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2021.

Các quy hoạch chuyên ngành của huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, triển khai đồng bộ, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các đồ án quy hoạch chuyên ngành đều được thực hiện theo Luật, nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn của các cấp, được tổ chức lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành trước khi phê duyệt.

2

 Sản xuất quần áo tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam (KCN-Cảng biển Hải Hà)

Ngay sau khi Quy hoạch chung KKT Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn chủ động rà soát, phối hợp với Ban Quản lý KKT tỉnh lập các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai lập 6 đồ án quy hoạch phân khu, gồm: Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Cảng biển Hải Hà; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KCN và đô thị dịch vụ 2; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KCN và đô thị dịch vụ 1; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu D2 - đảo Cái Chiên; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực thị trấn Quảng Hà; Quy hoạch phân khu xây dựng khu B3.1. Trong đó đã hoàn thành 1 đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà; 5 đồ án còn lại đang được huyện và Ban Quản lý KKT tỉnh phối hợp triển khai.

Huyện đã phê duyệt, ban hành đề cương nhiệm vụ và dự toán lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 để tập trung phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Huyện đang tập trung chỉ đạo hoàn thành và phê duyệt một số nhiệm vụ quy hoạch, dự án quan trọng, như: Quy hoạch mặt bằng hướng tuyến xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án nâng cấp khả năng truyền tải đường dây 110kV Hải Hà - Quảng Hà - Móng Cái; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án khai thác Kaolin-Pyrophilit mỏ thân quặng I,IB tại xã Quảng Sơn.

Thỏa thuận các hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của các dự án trong KCN, gồm: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án nhà máy dệt may BP tại KCN Texhong Hải Hà; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án sản xuất găng tay bảo hộ lao động đa chức năng Hằng Huy tại KCN Texhong Hải Hà; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường tại KCN Texhong Hải Hà; Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu B3.1 KKT Cửa khẩu Móng Cái.

Huyện tập trung thực hiện Đề án đầu tư, nâng cấp chất lượng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị thị trấn Quảng Hà sau khi sáp nhập đơn vị hành chính; Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Quảng Hà; Đề án phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030; thu hút đầu tư Dự án Trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tại huyện Hải Hà…

3

  Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn, huyện chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng; tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng được công khai minh bạch thông qua Bộ TTHC về xây dựng tại Trung tâm Hành chính công huyện với 8 thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng. Công tác cấp giấy phép xây dựng từng bước đi vào nền nếp, được thực hiện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, chất lượng, số lượng giấy phép xây dựng cấp cho công trình và nhà ở riêng lẻ ngày càng tăng; số công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng giảm.

Thời gian tới huyện tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện và triển khai quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; phối hợp với các sở, ngành hoàn thành các quy hoạch phân khu phù hợp với quy hoạch chung, đồng bộ với các quy hoạch khác, đảm bảo sự phát triển nhanh bền vững.

Hữu Việt