Công ty Lộc Thịnh liên tục trúng các gói thầu của nhóm TKV với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Quyền Trung
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lộc Thịnh đã trúng hơn 60 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu lên tới hơn 250 tỷ đồng. Nhiều gói thầu Doanh nghiệp này trúng đều của Tổng Công ty Điện lực - TKV và các công ty thành viên thuộc TKV.

Theo dữ liệu đấu thầu được công khai cho thấy, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lộc Thịnh (Công ty Lộc Thịnh) có địa chỉ tại tổ 7, khu 5A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh do ông Đặng Ngọc Hùng là người đại diện theo pháp luật.

Theo dữ liệu về doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lộc Thịnh được hoạt động từ năm 2007, vốn điều lệ hiện tại là 6 tỷ đồng. Ông Đặng Ngọc Hùng hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Trong danh sách cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lộc Thịnh có ông: Ngô Trí Dũng, Ngô Trí Cường và sáu cổ đông khác.

Theo tìm hiểu của Báo Đại biểu Nhân dân, những năm gần đây, Công ty Lộc Thịnh thường xuyên tham gia hoạt động đấu thầu và trúng hàng loạt các gói thầu tại Tổng Công ty Điện lực - TKV. Đáng chú ý, giá trúng của các gói thầu đều có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%. Người thường xuyên ký các quyết định lựa chọn Lộc Thịnh trúng thầu là ông Ngô Trí Thịnh - Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Điện lực – TKV.

Điển hình là trong tháng 12.2022, ông Ngô Trí Thịnh - Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Điện lực – TKV đã ký 2 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 8: Cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2023 cho NMNĐ Cẩm Phả.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lộc Thịnh liên tục trúng các gói thầu của nhóm Công ty thuộc Tổng Công ty Điện lực - TKV -0
Ông Ngô Trí Thịnh ký quyết định lựa chọn nhà thầu

Công ty Lộc Thịnh với vai trò liên danh chính đã trúng gói thầu với giá 10.049.377.951 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 10.058.089.894 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 8.711.943 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,08%).

Gói thầu số 6: Cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2023 cho NMNĐ Sơn Động, Công ty Lộc Thịnh với vai trò độc lập trúng gói thầu với giá là 2.892.077.680 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 2.896.979.280 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 4.901.600 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,17%).

Trước đó, ngày 15.12.2021, ông Ngô Trí Thịnh - Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Điện lực – TKV đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6: Cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2022 cho NMNĐ Sơn Động.

Công ty Lộc Thịnh là đơn vị trúng thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 22.988.575.500 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 23.014.701.600 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 26.126.100 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,11%).

Ngày 31.3.2021, ông Ngô Trí Thịnh – Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Điện lực – TKV đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2021 cho NMNĐ Sơn Động.

Công ty Lộc Thịnh là đơn vị trúng thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 13.310.866.800 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 13.312.953.720 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 2.086.920 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,02%).

Công ty Lộc Thịnh liên tục trúng các gói thầu của nhóm TKV với tỷ lệ tiết kiệm
Công ty Lộc Thịnh trúng liên tiếp các gói thầu của Tổng Công ty Điện lực - TKV 

Bên cạnh việc trúng các gói thầu ở Tổng Công ty Điện lực – TKV, Công ty Lộc Thịnh còn trúng nhiều gói thầu tại các đơn vị thành viên thuộc TKV. Điều đáng nói là các gói thầu này đều có tỷ lệ tiết kiệm ở mức "có như không".

Đơn cử như vào ngày 14.3.2022, ông Lê Văn Xuân – Giám đốc Công ty nhiệt điện Na Dương – TKV đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Thuê ngoài vận chuyển tro xỉ năm 2022.

Công ty Lộc Thịnh là đơn vị trúng thầu với vai trò liên danh phụ, giá trúng thầu là 9.769.032.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 9.784.494.720 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 15.462.720 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,16%).

Ngày 29.11.2021, ông Nguyễn Đình Tuấn – Giám đốc Công ty nhiệt điện Cao Ngạn – TKV đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp - lắp đặt bơm chân không tuabin số 1,2.

Công ty Lộc Thịnh là đơn vị trúng thầu với vai trò liên danh chính, giá trúng thầu là 3.557.950.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 3.562.036.219 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 4.086.219 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,11%).

Ngày 14.10.2021, ông Bùi Minh Tuấn – Giám đốc Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa nhà phục vụ chung.

Công ty Lộc Thịnh là đơn vị trúng thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 4.787.582.474 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 4.828.879.073 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 41.296.599 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,85%).

Ngày 10.9.2021, ông Vũ Xuân Trình – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Rải thảm Asphalt đường nội bộ Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV thuộc kế hoạch sửa chữa vật kiến trúc năm 2021.

Công ty Lộc Thịnh là đơn vị trúng thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 3.539.752.821 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 3.553.481.830 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 13.729.009 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,39%).

Ngày 31.3.2020, ông Nguyễn Trung Thực – Giám đốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Mua sắm thiết bị tháp giải nhiệt nước tuần hoàn kín Tổ máy S2, NMNĐ Cẩm Phả; Dự án Đầu tư tháp giải nhiệt nước làm mát tuần hoàn kín tổ máy S2, NMNĐ Cẩm Phả.

Công ty Lộc Thịnh là đơn vị trúng thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 6.501.000.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 6.605.686.163 đồng

Ngày 13.12.2019, Tổng Công ty Điện lực – TKV đã có Quyết định số 2198/QĐ – ĐLTKV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6: Cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất năm 2020 cho NMNĐ Sơn Động.

Công ty Lộc Thịnh là đơn vị trúng thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 18.898.110.000 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 18.906.592.320 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 8.482.320 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,04%).

Ngày 5.6.2019, Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV đã có Quyết định số 1782/QĐ-CPC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Vận chuyển tro xỉ năm 2019 của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả.

Công ty Lộc Thịnh là đơn vị trúng thầu với vai trò liên danh chính, giá trúng thầu là 11.940.284.664 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 11.947.841.619 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 7.556.955 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,06%).

Mới đây, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, cho ý kiến về Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội nêu rõ, đấu thầu nếu không được quản lý một cách chặt chẽ sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, trục lợi.

Vì vậy, cần giám sát chặt chẽ, có chế tài xử phạt đối với các vi phạm, quy trách nhiệm cụ thể cho các cấp quản lý, từ chủ đầu tư, các địa phương cho đến Bộ ngành quản lý…

Để khắc phục tình trạng trên, có ý kiến Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần tăng cường tính công khai, minh bạch các vấn đề liên quan đến gói thầu để người dân và các cơ quan thông tin, báo chí có thể tham gia theo dõi, giám sát, thanh tra để phát hiện vi phạm, sai sót về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu trái quy định.