Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra công vụ sau kỳ nghỉ Tết

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023 có 14 thành viên, trong đó, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà là Trưởng đoàn; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng là Phó Trưởng đoàn Thường trực; Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Kiều Xuân Huy là Phó Trưởng đoàn; Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Hà Nội Phan Vũ là Phó Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra công vụ căn cứ nội dung kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn để tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan hành chính trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố. Thời hạn kiểm tra từ ngày ban hành quyết định này đến hết ngày 31/12/2023.

Căn cứ điều kiện cụ thể và nội dung chuyên đề kiểm tra công vụ, Đoàn kiểm tra công vụ có thể mời công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ và một số sở, ban, ngành thành phố; mời chuyên gia theo lĩnh vực (khi cần thiết) tham gia hoạt động của Đoàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra công vụ được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố, Thanh tra Sở Nội vụ Hà Nội để phục vụ hoạt động kiểm tra.

kiem tra cong vu

 

Trước đó, trong Chỉ thị về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trong năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ của thành phố năm 2023; tiến hành kiểm tra ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cụ thể, yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các quy định của Đảng và Nhà nước về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, của người đứng đầu nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, đúng quy trình. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; xây dựng lịch công việc hằng tuần, tự đánh giá hằng tháng, kiểm điểm định kỳ theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm quy định về giờ làm việc; các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; giữ gìn tác phong văn hóa giao tiếp, hội họp. Thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, nơi công cộng, nơi cư trú của thành phố Hà Nội. Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ; nghiêm cấm lợi dụng chức quyền, vị trí công tác để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Hà Anh

Link nội dung: https://itoday.vn/ha-noi-thanh-lap-doan-kiem-tra-cong-vu-sau-ky-nghi-tet-a447365.html